Sáng tạo video ngắn đa kênh từ con số 0 bằng điện thoại

  590.000 

  Khoá học sáng tạo video ngắn đa kênh được Thương tạo ra hi vọng có thể giúp bạn không chỉ có thể bắt tay vào làm ngay một video trên điện thoại mang dấu ấn bản thân. Tăng giá trị kinh tế của bản thân bằng thêm một kĩ năng mới.

  Thông qua hơn 18 bài giảng và 4 tiếng đồng hồ ta đồng hành cùng nhau. Sẽ là những kiến thức dễ hiểu về sáng tạo nội dung đa kênh vì Thương biết bạn mới chỉ bắt đầu.

  Danh mục:
  Ask ChatGPT
  Set ChatGPT API key
  Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.